Zakelijk Directeur – Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die in samenwerking met Otto Frank op 3 mei 1957 is opgericht. De Anne Frank Stichting beheert de plek waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. De stichting brengt haar levensverhaal en haar werk wereldwijd onder de aandacht, mede ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie. Daarnaast doen medewerkers onderzoek naar de geschiedenis van Anne Frank. De Anne Frank Stichting heeft een sterke internationale oriëntatie en faam. In Argentinië, Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk en de Verenigde Staten werkt de Anne Frank Stichting samen met vaste partnerorganisaties. Zij organiseren reizende Anne Frank-tentoonstellingen en (bijbehorende) educatieve activiteiten in hun land. De Anne Frank Stichting kent twee steunstichtingen: de Stichting Vrienden van Anne Frank Stichting en de Stichting Behuizing Anne Frank Stichting.

De zakelijk directeur vormt samen met de algemeen directeur het directieteam (bestuur) van de stichting, waarbij de algemeen directeur de eindverantwoordelijkheid draagt. De statutaire directie draagt de gezamenlijke verantwoordelijkheid om het nieuwe strategisch plan te realiseren en de organisatie verder te professionaliseren. De zakelijk directeur geeft leiding aan de uitvoeringsorganisatie en stuurt de afdelingen aan. Als lid van het directieteam is de zakelijk directeur belast met de beleidsontwikkeling voor de bedrijfsvoering. Daarnaast voert de zakelijk directeur overleg met de Ondernemingsraad en de Auditcommissie en is hij/zij aanspreekpunt binnen het directieteam voor de externe accountant. De administraties van de Stichting Behuizing AFS en de Stichting Vrienden van de AFS vallen onder verantwoordelijkheid van de zakelijk directeur. De zakelijk directeur vervangt de algemeen directeur bij diens afwezigheid en heeft een rol in het bestuur van de twee partnerorganisaties in Berlijn en Buenos Aires.

Voor meer informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier:  

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw CV en motivatiebrief als bijlage toe.

Voor meer informatie over deze positie en de procedure kunt u contact opnemen met Madelief Kremer, Research Consultant. T.+31 20 535 62 77 of E. madelief.kremer@maeslunau.com.

U kunt tot en met 30 mei reageren.

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.

    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.