Voorzitter – Adviescollege Verloftoetsing TBS

Het Adviescollege Verloftoetsing TBS (AVT) toetst verlofaanvragen van tbs-gestelden en brengt daarover onafhankelijk advies uit aan de minister voor Rechtsbescherming, die de uiteindelijke beslissing over het verlof neemt. Het AVT beoordeelt verlofaanvragen primair vanuit veiligheidsoogpunt voor de samenleving. Het AVT past bij dit inhoudelijk oordeel de criteria van de zogenaamde Verlofregeling TBS toe.

Het AVT heeft als taak een onafhankelijke, inhoudelijke toets van alle verlofaanvragen binnen een redelijke termijn te waarborgen en daarover een gedegen advies uit te brengen aan de minister. Het AVT betrekt hierbij alle (recente) beschikbare informatie op het gebied van risicotaxatie en draagt zorg voor een heldere en eenduidige communicatie daarover. Daarnaast levert het AVT een inhoudelijke bijdrage aan de lerende verlofpraktijk.

De voorzitter is een jurist met een brede rechterlijke achtergrond, bij voorkeur aangevuld met bestuurlijke ervaring. De voorzitter draagt bij aan een optimale taakuitoefening door het AVT en vervult daarbij een brugfunctie tussen politiek, bestuur, de rechterlijke macht, beleid, de (forensische psychiatrische) klinieken en de wetenschap. Bij voorkeur beschikt de voorzitter over goede kennis van het strafrecht en de toepassing daarvan, in het bijzonder de tbs, en heeft inzicht in relevante maatschappelijk vraagstukken op dit terrein. Affiniteit met het inhoudelijke terrein van het AVT is gewenst. De voorzitter heeft voldoende tijd beschikbaar voor het AVT met als richtsnoer 2 dagen per week, met incidenteel piekbelasting.

Voor meer informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier:   

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw CV en motivatiebrief als bijlage toe.

Voor meer informatie over deze positie en de procedure kunt u contact opnemen met Erik Ton. T. 020-5356273 / 06-15593933 of E. erik.ton@maeslunau.com

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.

    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.