Voorzitter – Colleges financieel toezicht (Cft)

De Colleges financieel toezicht (het Cft) zijn gericht op het realiseren van het gemeenschappelijk doel van alle overheden binnen het Koninkrijk der Nederlanden: het bewerkstelligen van een duurzame financiële overheidshuishouding.

Met het inwerkingtreden van de nieuwe staatkundige verhoudingen op 10 oktober 2010 werden er twee colleges van kracht: het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Cft Curaçao en Sint Maarten. Met de inwerkingtreding van de Landsverordening Aruba financieel toezicht is vervolgens op 2 september 2015 de uitvoering van het toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba officieel opgedragen aan het College Aruba financieel toezicht.

Het Cft voor Curaçao en Sint Maarten telt vier leden, inclusief de voorzitter. Het College Aruba financieel toezicht en het Cft voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba kennen ieder drie leden. Indien bij het nemen van besluiten de stemmen staken dan heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. De colleges zijn de onafhankelijke adviseur voor de Rijksministerraad, de bestuurders van de betrokken (ei)landen en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De voorzitter heeft het vermogen om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in de colleges te vervullen. Daarnaast beschikt de voorzitter over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de colleges. De voorzitter is in staat snel complexe problematiek te doorgronden en brengt scherpte mee op de inhoudelijke vraagstukken die spelen. De voorzitter concentreert zich op de hoofdlijnen, overziet het speelveld en zorgt voor vooruitgang in de discussies.

Voor meer informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier   

Bij interesse gebruikt u onderstaand contactformulier en voegt u uw CV en motivatiebrief als bijlage toe. De sluitingsdatum is 14 november 2022.
Voor meer informatie over deze positie en de procedure kunt u contact opnemen met Tristan Jonkers, Research Consultant. T. 020-535 62 78 of E. tristan.jonkers@maeslunau.com

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.

    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.