Secretaris-directeur – College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten (CvTA)

Het CvTA is een ZBO zonder rechtspersoonlijkheid en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister voor Rechtsbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CvTA heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de inning en de verdeling van de auteursrechtelijke vergoedingen door ruim twintig collectieve beheersorganisaties en enkele onafhankelijke beheersorganisaties (CBO’s en OBO’s).

Het CvTA is op zoek naar een energieke en resultaatgerichte secretaris-directeur met interesse voor het werkgebied van auteursrechten, een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, een degelijke juridische achtergrond, een flexibele werkhouding (“meewerkend voorman/-vrouw”) en een verbindend en ontwikkelingsgericht leider voor de staf.

Voor meer informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier:  

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw CV en motivatiebrief als bijlage toe.

Voor meer informatie over deze positie en de procedure kunt u contact opnemen met Hanan Bahar, Research Consultant. E. hanan.bahar@maeslunau.com

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.