content

Algemene Rekenkamer - Collegelid in buitengewone dienst

 

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat. Zijn onafhankelijke positie is vastgelegd in de Grondwet. De Algemene Rekenkamer onderzoekt het rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en integer functioneren van het Rijk en de daaraan verbonden organen en rapporteert hierover in het openbaar. Op basis van onze (onderzoeks)bevindingen, conclusies en aanbevelingen kunnen kabinet en Staten-Generaal besluiten verbeteringen aan te brengen in het beleid en de uitvoering daarvan.

De Algemene Rekenkamer bestaat uit drie leden in gewone dienst die tezamen het college van de Algemene Rekenkamer vormen, alsmede uit ten hoogste drie leden in buitengewone dienst. Het lidmaatschap in buitengewone dienst wordt doorgaans vervuld naast een reguliere betrekking.

De Algemene Rekenkamer heeft thans twee leden in buitengewone dienst. Met het oog op de bestuurlijke continuïteit, diversiteit en inzetbaarheid is het college op zoek naar een derde lid in buitengewone dienst.

Lees het gehele functieprofiel hier  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Ton, Research Consultant. E. erik.ton@maeslunau.com T. +31 20 535 6273

 

U kunt helaas niet meer op deze vacature reageren.