Twee leden Raad van Toezicht – Florence

Florence is een grote en dynamische zorgorganisatie die werkt onder het motto “het leven leiden dat je lief is”. Het is één van de grootste aanbieders van Verpleging, Verzorging en Thuiszorg in de regio Haaglanden en daarmee een belangrijke partner in de regio. Met circa 3.300 medewerkers en ruim 1.300 vrijwilligers biedt Florence vele vormen van zorg en ondersteuning, zowel bij mensen thuis, als revalidatie en specialistische zorg en in woonzorgcentra (verpleging en verzorging).

Florence wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB): Ellen Maat en Monique Govers. De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid en adviseert. De RvT heeft besloten de RvT uit te breiden met 1 lid met de zorginhoudelijke portefeuille, om hiermee de expertise op de inhoud en ontwikkelingen van de zorg te versterken en 1 lid met de transitie portefeuille, om hiermee de expertise op de verbinding met strategische stakeholders en de complexe veranderingen in de ouderenzorg te versterken.

Voor meer informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier   

Bij interesse gebruikt u onderstaand contactformulier en voegt u uw CV en motivatiebrief als bijlage toe. Voor meer informatie over deze positie en de procedure kunt u contact opnemen met Caro Negenborn, Research Consultant. T. 020-535 62 89 of E. caro.negenborn@maeslunau.com

U kunt tot en met 9 oktober 2021 reageren.

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.