Nationaal Groenfonds – Voorzitter en Lid van het Bestuur

Nationaal Groenfonds vindt dat natuur, landschap en schone lucht, bodem en water een grote intrinsieke waarde hebben en in hoge mate de leefbaarheid van ons land bepalen. Het behoud en de ontwikkeling ervan, en in het bijzonder het herstel van de biodiversiteit, is van levensbelang voor ons én voor de toekomstige generaties, zowel in het landelijk gebied als in de stad. Een vitale groene leefomgeving vraagt om een goede verbinding van ecologie en economie en een antwoord op grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, energietransitie en een circulaire economie. Het Groenfonds zet al haar kapitaal en kennis in als groene investeringsinstelling, vanuit de overtuiging dat het noodzakelijk is om in ‘groen’ te investeren, en levert als financier een bijdrage aan de investeringen door initiatiefnemers in ‘groene’ doelen in de meest brede zin van het woord. Groenfonds communiceert haar missie naar buiten toe als volgt: “Het Nederland van morgen heeft groene doeners nodig om ecologie en economie te verbinden. Iedereen met een vernieuwend plan daarvoor moet toegang hebben tot geld. Wij regelen dat. Samen.”

Het huidige bestuur, dat thans in haar taken al functioneert als Raad van Commissarissen, zal eind 2022 worden omgevormd naar een RvC. De taken zullen in de kern hetzelfde blijven. De zittende bestuursleden zullen daarbij worden benoemd tot leden van de RvC. Het huidige bestuur bestaat uit 6 personen en vergadert ten minste vier keer per jaar. De kerntaken van het Bestuur zijn het houden van toezicht, het zijn van een klankbord en sparringpartner voor de leiding en het fungeren als werkgever voor de directeur. Het bestuur moet de strategie, het jaarlijkse werkprogramma, de begroting en alle belangrijke besluiten van de directeur van het Groenfonds goedkeuren. Van het bestuur wordt ook het sturen op de (implementatie van de) strategie en het bijbehorende veranderingsproces verwacht, en daarbij het aansturen van en het fungeren als adviseur en kritisch sparringpartner op strategisch niveau van de directeur van het Groenfonds, en een verbindende rol richting de oprichters van het Groenfonds.

Voor uitgebreide informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier   

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw cv en motivatie als bijlage toe. De sluitingstermijn om te reageren is maandag 8 augustus.

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.

    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.