Chief Executive Officer

Invest-NL is een impact investor met de missie om Nederland duurzamer en innovatiever te maken. Invest-NL doet dat door het financieren van projecten en ondernemingen en door advies te geven en onderzoek te doen naar het financierbaar maken van business cases en werkt samen met ondernemers, financierders, investeerders en overheden.

Invest-NL is een staatsdeelneming met een mandaat van 1.7 miljard euro, opgericht in januari 2020, met het Ministerie van Financiën als 100% aandeelhouder. De financieringen die Invest-NL binnen haar mandaat mag doen dienen “markt conform” te zijn. De totale fondsomvang dient uiteindelijk minimaal revolverend te zijn. Daarnaast ontvangt Invest-NL een jaarlijkse subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van onderzoek en advies. De instelling heeft een private rechtsvorm en is daarmee een zelfstandige instelling in de markt welke individuele investeringsbeslissingen politiek onafhankelijk en op basis van zakelijke overwegingen maakt. Invest-NL heeft ook de Europese status van “National Promotional Institute”, waardoor  Nederland middels Invest-NL meer en effectiever gebruik kan maken van financieringen vanuit Europa

Invest-NL is een jonge en groeiende organisatie met ruim 80 medewerkers. Het managementteam fungeert als dagelijks bestuur en is verantwoordelijk voor de strategie, realisatie van doelstellingen, resultaatontwikkeling, naleving van relevante wet- en regelgeving en risicobeheersing. Het managementteam bestaat uit de CEO en de directeuren Strategy, Capital, Business Development en Finance & Risk. De raad van commissarissen houdt toezicht op het gevoerde beleid, op de algemene gang van zaken van Invest-NL en op het functioneren van het managementteam. Daarnaast staat de raad van commissarissen het managementteam met raad terzijde. Bij het vervullen van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van Invest-NL. Door het vertrek van Wouter Bos gaat bij Invest-NL de vacature ontstaan van de CEO.

Voor meer informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier:           

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw CV en motivatie als bijlage toe.

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.

Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met Erik Ton. E. erik.ton@maeslunau.com T. +31 20 535 6273

    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.