Het Interprovinciaal Overleg (IPO) – Algemeen Directeur

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de gezamenlijke provincies, is een vereniging van, voor en door de twaalf provincies. De provincies zijn de leden van de vereniging. De vereniging kent op basis van de statuten een algemene vergadering, een bestuur, adviescommissies, een bureau en een directeur. Het IPO-bureau van de vereniging is gevestigd in Den Haag (IPO) en de vereniging beschikt daarnaast over een vertegenwoordiging in Brussel (Huis van de Nederlandse Provincies; HNP) en een uitvoeringsorganisatie in Utrecht (BIJ12).

Het IPO behartigt de belangen van de gezamenlijke provincies voor die taken en dossiers waarvan de twaalf provincies hebben afgesproken daarin samen op te trekken. De belangenbehartiging richt zich enerzijds op de onderhandelingen met het rijk, de partners bij de decentrale overheden en maatschappelijke organisaties, en anderzijds op de behandeling van beleid en wetten door de Staten-Generaal.

In verband met natuurlijk vertrek is het IPO op zoek naar de algemeen directeur. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor het management van het IPO-bureau en BIJ12. Dat houdt in dat hij/zij eindverantwoordelijkheid draagt voor de inhoudelijke en strategische (aan)sturing en voor de (aan)sturing van de bedrijfsmatige werkzaamheden. De algemeen directeur zorgt hierbij voor een goede verbinding tussen de leden, de onderdelen van de vereniging IPO en alle medewerkers.

De algemeen directeur is de vertegenwoordiger bij het rijk, de Staten-Generaal, de maatschappelijke partners, en bij de collega’s van de VNG en UvW. Tevens is de algemeen directeur bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), en geeft hier met betrokkenheid invulling aan.

Voor uitgebreide informatie over deze positie verwijzen wij u naar bijgaand functieprofiel:  

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw CV en motivatie als bijlage toe.

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.

    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.