Directeur – InnovationQuarter

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Sinds 2014 werkt InnovationQuarter aan strategische, economische en maatschappelijke Impact voor Zuid-Holland. Dit doet InnovationQuarter door Innoveren, Investeren en Internationaliseren. Daarnaast helpt het team Strategie/Economic Board Zuid-Holland het vestigingsklimaat voor de hele regio te verbeteren via gezamenlijke strategieontwikkeling, uitvoering van de Human Capital Agenda Zuid-Holland, netwerkevenementen, lobby en branding van de regio.

Aandeelhouders en financiers zijn naast de provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, regionale overheden, kennisinstellingen en medische centra. De diversiteit aan aandeelhouders is uniek ten opzichte van de andere acht regionale ontwikkelingsmaatschappijen die Nederland telt.

InnovationQuarter is de afgelopen jaren sterk is gegroeid naar de huidige 140 medewerkers. De platte organisatie kenmerkt zich door korte lijnen en een ondernemende cultuur. De organisatie heeft een éénhoofdige statutaire directie die verantwoording aflegt aan de raad van commissarissen die uit vijf personen bestaat.
De hoofden van de business units Innoveren, Investeren, Internationaliseren vormen met het hoofd Finance & Operations en de manager Strategie & Communicatie, onder voorzitterschap van de directeur het managementteam van InnovationQuarter.

Door het vertrek van de huidige directeur is een vacature ontstaan. Maes & Lunau Executive Search is door de raad van commissarissen ingeschakeld om de procedure voor zijn opvolging te begeleiden. De directeur is als statutair bestuurder eindverantwoordelijk en het boegbeeld van de organisatie. De directeur heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe meerjarenstrategie, zet een heldere koers uit, zorgt ervoor dat er keuzes worden gemaakt, en weet zowel de interne organisatie als externe stakeholders hiervoor te enthousiasmeren.
De directeur heeft in deze fase na de periode van sterke groei samen met het managementteam een stimulerende rol in de verdere professionalisering van de interne organisatie. Daarbij de taak om het managementteam goed te laten functioneren en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en mede daardoor teamleden in positie te brengen.

Voor meer informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier   

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw cv en motivatie als bijlage toe.

Voor meer informatie over deze positie en de procedure kunt u contact opnemen met Valentijn Doffegnies, Research Consultant. E. valentijn.doffegnies@maeslunau.com

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.

    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.