Directeur Personeel & Organisatie – Kadaster

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt het Kadaster bij de invulling van de rol van de Directeur Personeel & Organisatie.

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over vastgoed in Nederland; waar ligt het, wat is het, wie is de eigenaar en rust er hypotheek op? Ook wordt eigendom geregistreerd van schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken. De wettelijke taak van het Kadaster zorgt voor rechtszekerheid: het is voor iedereen duidelijk wie welke eigendomsrechten heeft.

Samen met andere overheden zorgt het Kadaster ervoor dat de geografische informatie van Nederland goed te raadplegen is. Bijvoorbeeld de topografische kaart, informatie over adressen en gebouwen en bestemmingsplannen. Veel van deze informatie is gratis. Verder treedt het Kadaster op als onafhankelijk adviseur bij ruimtelijke vraagstukken en ruilverkavelingen. Ook is het Kadaster adviseur bij het opzetten van kadasters en landregistraties in ontwikkelingslanden.

De directeur Personeel en Organisatie (P&O) geeft leiding aan het MT van Personeel en Organisatie. Naast het lidmaatschap van diverse samenwerkingspartners is de directeur verantwoordelijk voor het aansturen van de directie Personeel en Organisatie. De directeur is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en facilitaire afdelingen en tevens voor de HR-strategie. Op deze wijze draagt de directeur verder bij aan de realisatie van de (vernieuwende) organisatie ambities. Het continu streven naar betrouwbaarheid, integratie en procesverbetering binnen P&O staat daarbij centraal. Personeel en Organisatie bestaat uit vier afdelingen en heeft ongeveer 100 medewerkers.

Voor uitgebreide informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier   

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw CV en motivatie als bijlage toe. De sluitingstermijn om te reageren is maandag 2 mei.

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.

    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.