Programmadirecteur Tactische Beheer Organisatie (TBO) – Kadaster

De Omgevingswet vervangt een veelheid aan wetten en maakt het eenvoudiger om in de leefomgeving initiatieven tot stand te brengen en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Het ministerie van BZK is stelselverantwoordelijk voor deze wet. De Omgevingswet wordt ondersteund door een digitaal stelsel in een landelijke voorziening genaamd DSO. In de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van het DSO, vervult het Kadaster twee rollen die organisatorisch van elkaar zijn gescheiden:

  • operationeel beheerder
  • tactisch beheerder

Het tactisch beheer betreft de coördinatie van verschillende onderdelen van DSO-LV, waarmee de functionaliteiten van de landelijke voorziening als geheel worden gerealiseerd en beheerd. Vanuit deze rol betrekken en informeren ze de bestuurlijke partners, gebruikers en ketenpartners waaronder het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen.

De dagelijkse leiding van TBO wordt uitgevoerd door de Programmadirecteur. De huidige directeur, Bert Hoeve, gaat april 2023 met pensioen en daarom is het Kadaster op zoek naar een goede vervanging.

Voor uitgebreide informatie over deze functie verwijzen wij u naar bijgaand functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier   

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw cv en motivatie als bijlage toe.

Voor meer informatie over deze positie en de procedure kunt u contact opnemen met Ed den Ouden, Research Consultant. T. 020-535 62 85 / 06-413 77 543 of E. ed.denouden@maeslunau.com

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.

    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.