Terug naar nieuws overzicht
Nieuws

Arjen Gielen benoemd tot de nieuwe voorzitter van SVn

Arjen Gielen wordt per 1 december de nieuwe voorzitter bestuur van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Hij komt over van Nationale Hypotheek Garantie (NHG), waar hij voorzitter van de Raad van Bestuur is.

Arjen-Gielen

SVn is een maatschappelijke onderneming die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van de volkshuisvesting en de stedelijke en plattelandsvernieuwing in brede zin. SVn is een onafhankelijke financiële samenwerkingspartner van gemeenten en andere overheden en van woningcorporaties.

Arjen Gielen was tot 2014 raadadviseur van de minister-president bij het ministerie van Algemene Zaken. Daarvoor was hij lid van de directie Algemene Economische Politiek van het ministerie van Economische Zaken. Van 2002 tot 2005 was hij inspecteur Rijksfinanciën bij het ministerie van Financiën. Bij ditzelfde ministerie was hij eerder senior adviseur financiële economische politiek. Gielen startte zijn loopbaan bij het Centraal Planbureau. Hij studeerde algemene economie in Tilburg en Rotterdam.

Met Stella Vos vormt Arjen Gielen het bestuur van SVn. Hij zal met zijn ervaring bijdragen aan de versterking van de strategie en het realiseren van nog meer maatschappelijke impact.

We feliciteren Arjen Gielen en SVn met deze benoeming!

 Bron: www.svn.nl/arjen-gielen-wordt-nieuwe-voorzitter-bestuur-svn/