NIVRE – Directeur

Het NIVRE, het Nederlands Instituut Van Register Experts, is de Nederlandse beroepsorganisatie van schade-experts. De stichting is opgericht in 1991 met als doel de bevordering en instandhouding van de deskundigheid en overige kwaliteiten van de beroepsuitoefening van deskundigen op het terrein van schadevaststelling en verwante deskundigheden. Daarnaast is het een platform en aanspreekpunt voor overleg tussen expertise-, inspectie- en taxatiebureaus en alle voor hen relevante partijen.

De  afgelopen periode is gewerkt aan een nieuwe toekomstvisie: “Samen naar de toekomst”. Dit is in samenspraak gegaan met alle relevante stakeholders en heeft geresulteerd in een nieuwe visie en missie.

Voor meer informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier   

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw CV en motivatie als bijlage toe. De sluitingstermijn om te reageren is vrijdag 26 februari 2021.

Voor meer informatie over deze positie en de procedure kunt u contact opnemen met Marleen Korevaar, Research Consultant.  T. +31 20 5356279
E. marleen.korevaar@maeslunau.com

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.