Alles en iedereen is corrupt. Of toch niet!

Nieuws

content

Alles en iedereen is corrupt. Of toch niet!

Blog, 17 februari 2016

De door de politiek gestelde normen voor bijvoorbeeld CO2-uitstoot blijken in de praktijk lang niet altijd haalbaar. Zo verzint de industrie iets slims om te kunnen leven met het politieke wensdenken maar hopelijk gaat hun onderzoek naar milieuvriendelijker produceren wel gewoon door.

Uiteindelijk leiden heftige lobbypraktijken tot (ondoorzichtige) oplossingen die tegemoetkomen aan het gevoel dat het probleem hoog op de agenda staat en ieders volledige aandacht heeft.

Grootschalige omkooppraktijken in de internationale zakenwereld blijken te kunnen worden afgekocht. Op die manier is er geen sprake van vervolging maar ook niet van waarheidsvinding. Een Nederlandse beursgenoteerde onderneming kwam hiermee weg. Is dit afkopen of omkopen?

Kennelijk is een juridisch afgedwongen, financiële, schikking voor een dergelijke manier van zaken doen, volledig geaccepteerd. Is het afkopen van omkopen corrupt? Best gecompliceerd om dat uit te leggen aan al die nieuwkomers in Europa die hun evenwicht moeten vinden tussen ons goed en kwaad.

Met de cijfers over vroegtijdige doden door een te hoge CO2-uitstoot zal dan ook wel gesjoemeld zijn. En als dat zo is, wie heeft daar dan weer belang bij?

Niets is wat het lijkt. Het enige kompas is je persoonlijke norm en je eigen integriteit. De consultants van Maes & Lunau zijn daarom altijd op zoek naar de waarachtigheid bij haar kandidaten.


Mattijs Kropholler
Managing Partner
Maes & Lunau Executive Search
Amsteldijk 194
1079 LK  Amsterdam
www.maeslunau.com

Member of Penrhyn International with offices world wide

Archief