Nieuws

content

Bewegingsruimte en succes van innovatie

Blog, 16 mei 2014

Moderne leiders voelen de tijdgeest aan en weten in hun organisatie intelligentie en oorspronkelijkheid te mobiliseren.

Voorbeelden van innovatieve organisaties zijn Nike, Google, Amazon.com, Salesforce.com en dichter bij huis het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Bol.com, Booking.com, Schiphol Group en het Havenbedrijf Rotterdam maar ook een ziekenhuis als het Radboudumc. Naast deze grote organisaties zijn er talloze MKB-bedrijven met een sterke innovatie agenda.

Innovatie wordt gestimuleerd door overheidscommissies en overlegorganen maar moderne leiders, die ruimte scheppen voor nieuwe ideeën en originaliteit, hebben een grotere invloed op innovatie.
Dit zijn volgens Maes & Lunau niet noodzakelijkerwijs jonge leiders. Het zijn die leiders die niet vanuit oude paradigma’s denken. Het zijn de moderne leiders die vertrouwen scheppen en een omgeving weten te creëren waarin, op basis van gedroomde output, kan worden gewerkt aan noodzakelijke vernieuwing en vooruitgang.

De vraag naar een dergelijk leiderschap ontstaat versterkt in de Retail, de Zakelijke Dienstverlening, Transport & Logistiek, Energie-, Automotive- en de Telecomsector.
Deze sectoren ondervinden de enorme invloed van de app-revolutie die voortbouwt op de internetontwikkelingen van de laatste jaren>

Maes & Lunau ervaart een sterke vraag naar leiders die begrijpen hoe innovatie succesvol kan worden ingebed in een organisatie.


Mattijs Kropholler
Managing Partner
Maes & Lunau Executive Search
Amsteldijk 194
1079 LK  Amsterdam
www.maeslunau.com

Member of Penrhyn International with offices world wide

Archief