De Toren van Babel

Nieuws

content

De Toren van Babel

Blog, 27 november 2014

Incidenten in bestuur en toezicht, breed uitgemeten in alle media, bepalen steeds vaker de politieke keuzes. Het resultaat is veel wet- en regelgeving die tegemoetkomt aan de onderbuikgevoelens in de samenleving. Zo neemt de laatste jaren de controle op bestaande controlemechanismen toe. Deze opeenstapeling van toezichthoudende en controlerende instanties leidt tot grote onduidelijkheid over wie nu verantwoordelijk is voor wat en wie door wie gecontroleerd zou moeten worden. Een van de gevolgen is dat bestuurders soms volstrekt ten onrechte aan de schandpaal worden genageld.

Politici laten zich leiden door de publieke opinie maar zouden zich juist veel meer moeten baseren op inhoudelijke kennis en inzichten.

Daarnaast kunnen ook bestuurders en toezichthouders een goede rol spelen door helder en duidelijk te spreken over de zin en onzin van populaire maar ongefundeerde opvattingen over toezicht, beloningen en vergoedingen. Ook zouden zij zich duidelijker moeten uitspreken over de haalbaarheid van verwachtingen van bijvoorbeeld politici die oneigenlijke of overdreven eisen stellen aan zorginstellingen en woningcorporaties en andere publieke organisaties.

Maes & Lunau herkent en waardeert de kwaliteit in die topmensen die duidelijk vertellen wat zij echt vinden en wat zij willen gaan doen en daar vervolgens ook naar handelen.


Mattijs Kropholler
Managing Partner
Maes & Lunau Executive Search
Amsteldijk 194
1079 LK  Amsterdam
www.maeslunau.com

Member of Penrhyn International with offices world wide

Archief