Nieuws

content

Maes & Lunau Newsflash januari 2014

Blog, 17 januari 2014

De Wet Bestuur en Toezicht die vanaf 1 januari 2013 effectief is, heeft het zoeken naar nieuwe commissarissen drastisch veranderd. De verplichte beperking van het aantal commissariaten heeft aanzienlijke consequenties voor zowel herbenoemingen als nieuwe benoemingen van toezichthouders. Veel coryfeeën uit de Top-100 lijsten moeten hun aantal commissariaten afbouwen en kunnen geen nieuwe toezichthoudende posities in Nederland meer aannemen. Men heeft tijd over, kan meer tijd besteden aan de bestaande portefeuille. Of dit goed nieuws is, is nog niet duidelijk. Leidt dit tot teveel bemoeienis met de directie of juist tot zorgvuldigere analyse en begeleiding?

“Beroepscommissarissen” zien hun verdienmodel verdwijnen. Het “old boys and girls” netwerk loopt vast. Veel van de huidige prominente commissarissen voelen zich buitenspel gezet in hun potentiële bijdrage aan de BV Nederland. Er ontstaat een opwaartse druk op de honorering van de commissaris in het bedrijfsleven. Deze is de laatste tien jaar al verdubbeld, maar zal snel verder stijgen. Het verschil met de honorering van toezichthoudende functies in de non-profit sector wordt steeds groter.

Positief is dat het arsenaal waaruit geput moet worden om goede kandidaten te selecteren aanmerkelijk groter wordt. Commissarissen worden niet meer aangezocht als “de unieke kandidaat uit een bekend relatienetwerk” maar worden geselecteerd op hun kennis en ervaring en zijn, wat Maes & Lunau betreft, deelnemer aan een klassieke executive search procedure.


Mattijs Kropholler
Managing Partner
Maes & Lunau Executive Search
Amsteldijk 194
1079 LK  Amsterdam
www.maeslunau.com

Member of Penrhyn International with offices world wide

Archief