Slakken en Renpaarden

Nieuws

content

Slakken en Renpaarden

Blog, 19 november 2015

Onderzoek, beleid en discussie over de noodzaak van het aantal vrouwen in bestuur en toezicht doen niets af aan het feit dat uiteindelijk alleen de demografische ontwikkeling, in combinatie met een aantal andere maatschappelijke factoren, voor een evenwicht zorgt in de numerieke verdeling van mannen en vrouwen in de bestuurskamer.

Het voortdurend wijzen op het feit dat dit proces nog niet gerealiseerd is en daar met geweld iets aan te willen veranderen (lees quotum), houdt het gevaar in dat de natuurlijke gang van zaken, die een verklaarbare slakkengang heeft, plots verandert in een racebaan voor renpaarden. Dat kan betekenen dat we een boardroom krijgen met leden die wel vrouw zijn maar die nog onvoldoende gewicht in de schaal leggen.

Aangezien wij reeds schitterende voorbeelden van kwalitatieve topvrouwen in de bestuurskamer zien, zal dit heus tot navolging leiden. Maar wel trager dan de op successen beluste beleidsmakers wensen. Het zou beter zijn deze vrouwen nog sterker als rolmodel te laten fungeren en vaker positief in het nieuws te brengen dan nu het geval is en niet alleen maar op de timing te hameren.

45% van de posities in het functiebereik vanaf € 140.000 en hoger wordt via ons bureau al door vrouwen ingevuld. Maes & Lunau blijft echter kritisch op kennis en kunde en let op ieders capaciteiten bij het voordragen van de beste kandidaten voor de open positie. Wij zijn dan ook niet uit op kortetermijnsucces.


Mattijs Kropholler
Managing Partner
Maes & Lunau Executive Search
Amsteldijk 194
1079 LK  Amsterdam
www.maeslunau.com

Member of Penrhyn International with offices world wide

Archief