Spring Fever?

Nieuws

content

Spring Fever?

Blog, 19 mei 2015

Een nieuwe lente, een nieuw geluid! Er gloort hoop aan de horizon van de BV Nederland. Is er sprake van optimisme doordat de zon wat meer schijnt, de olieprijs is gedaald en de euro relatief goedkoop is? Gaat het om een echte, structurele opleving of blijft iedereen toch rekening houden met marginale groeicijfers?

Jaren van lage brutomarges leiden bij veel bedrijven tot grote voorzichtigheid. Er is weinig tot geen ruimte voor experimenten. Heeft de kandidaat al eerder dezelfde uitdagingen aantoonbaar succesvol afgerond, dan mag hij of zij binnenkomen, maar dan liefst niet voor een hoger salaris.

Veel ervaren managers in het bedrijfsleven blijken overigens onder bepaalde omstandigheden minder hoge eisen te stellen aan hun beloning. Factoren als “betekenisvol werk” en “een maatschappelijk relevante bijdrage kunnen leveren” lijken nu zwaarder te tellen, vooral voor die kandidaten die wat te kiezen hebben. Dat conflicteert dan weer met de behoefte aan zekerheid van bedrijven die nieuw aan te trekken managers geen ruimte durven te bieden en hen precies hetzelfde willen laten doen als in hun vorige baan.
Kandidaten voor de WNT-2 norm vormen hier een uitzondering op omdat dit normsalaris, in relatie tot de gevraagde competenties, door een bodem gezakt lijkt te zijn.

Kortom: een complexe markt die wordt gekenmerkt door de verschillende dimensies van vraag en aanbod. Maes & Lunau voelt zich als een vis in het water bij deze boeiende problematiek.


Mattijs Kropholler
Managing Partner
Maes & Lunau Executive Search
Amsteldijk 194
1079 LK  Amsterdam
www.maeslunau.com

Member of Penrhyn International with offices world wide

Archief