Superrijkaards, democratie en boeven

Nieuws

content

Superrijkaards, democratie en boeven

Blog, 15 december 2015

De allerrijkste ondernemers, zoals Bill Gates, Warren Buffett en Mark Zuckerberg, hebben allang in de gaten dat de democratische bestuursvorm geen snelle en effectieve oplossing biedt voor de vele wereldproblemen. Maar zij kennen ook geen betere bestuursvorm. Of toch wel? Deze superondernemers staan in hun eigen organisaties ook wel bekend als “Verlicht Despoot”. Zij varen een duidelijke koers en bereiken hun doelen, soms met inspraak, maar vaak zonder.

Via een stichting, of een ander vehikel, willen ze als “Verlicht Despoot” de schier onoplosbare vraagstukken te lijf die er zijn op medisch, voedsel- of onderwijsgebied. De boeven van de FIFA of de boefjes van het vastgoed en de rommelaars met declaraties in het democratische bestel, proberen ook rijk te worden, maar zij kunnen niet tippen aan de superondernemers en al helemaal niet aan de wijze waarop deze mensen zich inzetten voor het verbeteren van de “Condition Humaine”.

Het is onbekend hoeveel boeven er in de organisaties van de superrijken rondlopen, hopelijk valt het mee. Misschien zijn “Verlicht Despoten” niet eens zulke slechte bestuurders. Grondige assessments, scherpe analyses en eerlijke terugkoppeling zijn volgens Maes & Lunau essentieel om de drijfveren, moraliteit en competenties van (top)bestuurders en managers inzichtelijk te maken.

 


Mattijs Kropholler
Managing Partner
Maes & Lunau Executive Search
Amsteldijk 194
1079 LK  Amsterdam
www.maeslunau.com

Member of Penrhyn International with offices world wide

Archief