Nieuws

content

Zwaluwen en Trekpaarden

Blog, 29 april 2014

De eerste maanden van 2014 laten een voorzichtig optimistisch beeld zien van een aantrekkende economie waarbij de industrie voorop loopt en de andere sectoren in het bedrijfsleven volgen. Het CBS meldt dit voor Nederland en Eurostat schetst een soortgelijke trend voor de gehele Eurozone.

In de internationale wereld van executive search is deze ontwikkeling al iets langer zichtbaar. Al in 2013 bleek dat de behoefte aan senior management posities in de industrie goed was voor een kwart van het totale aantal opdrachten. .

Zonder de andere sectoren teniet te willen doen, is hiermee het belang van de industrie voor de groei van de economie aangetoond. Of dit ingezette herstel echt van blijvende aard is, valt nog niet met zekerheid te zeggen. Wel ervaart Maes & Lunau dat haar opdrachtgevers een positiever toekomstbeeld hebben dan voorheen.

 


Mattijs Kropholler
Managing Partner
Maes & Lunau Executive Search
Amsteldijk 194
1079 LK  Amsterdam
www.maeslunau.com

Member of Penrhyn International with offices world wide

Archief