Maes & Lunau ondertekent code van “Talent naar de Top”

Nieuws

content

Maes & Lunau ondertekent code van “Talent naar de Top”

Nieuws, Amsterdam, 26 mei 2015

Op 26 mei 2015 heeft Maes & Lunau de Executive Search CodeTalent naar de Top” ondertekend. Deze code houdt in dat Maes & Lunau aan opdrachtgevers een Long list presenteert die voor minimaal 35% zal bestaan uit vrouwelijke kandidaten.

Het ondertekenen van de code staat voor Maes & Lunau in een traditie. In 2008 publiceerden wij, in samenwerking met het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen en de Vrije Universiteit, het onderzoek ”Dividend van diversiteit, de kracht van het verschil in de bedrijfstop.” Deze publicatie, met daarin zowel de ervaringen van bestuurders  als de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, had als doel een discussie op gang te brengen over de tot dan toe gangbare benoemingspraktijk.

Onze betrokkenheid bij diversiteit in de boardroom resulteert  in een jaarlijks toenemend aantal vrouwen dat via Maes & Lunau is benoemd in het bestuur van ondernemingen en overheidsorganisaties. Plaatsten wij in  2008 “slechts” 14 vrouwen in topposities, in 2013 waren het er 24 en in 2014 hebben wij 27 vrouwelijke kandidaten geplaatst. Dit betekent dat in een derde van het aantal opdrachten een vrouw de eind-kandidaat is. Maes & Lunau blijft ernaar streven haar opdrachtgevers ervan te overtuigen dat vrouwelijke topkandidaten een aanwinst vormen voor functies in management en bestuur.

Archief