test

content

Energy & Utilities

De energietransitie is in volle gang. Om te kunnen overleven zullen traditionele energiebedrijven versneld de overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen moeten maken. Bestaande kolen- en gascentrales drukken echter zwaar op de balans. Decentrale opwekking van hernieuwbare energie heeft de toekomst; dankzij ontwikkelingen op het gebied van smart grids worden consumenten ook steeds vaker producent van energie. Tegelijkertijd blijven fossiele brandstoffen (vooral het goedkope en relatief schone gas) naar verwachting nog lang relevant. Maes & Lunau is al decennialang actief in de energiewereld en begrijpt wat er aan expertise nodig is om de energietransitie succesvol te doorstaan.

Enkele voorbeelden van afgeronde opdrachten in deze sector:

Algemeen Directeur

Internationaal gerenommeerd onderzoeksinstituut voor de watersector

HR Directeur

Nederlandse Energiemaatschappij

Project Directeur

Leveren van warmte voor energiegebruik

Directeur

Brancheorganisatie Nederlandse energiesector

Directeur Inkoop
en Manager HR Development

Belangrijkste leverancier van groene energie

Algemeen Directeur

Groot afval energiebedrijf

Algemeen Directeur

Radioactief afval opslagbedrijf

Director Strategic Planning & Innovation

Grootste energiebedrijf van Nederland

Director Nuclear Operations

Kerncentrale

General Manager Oil & Gas, The Netherlands

Multinational in Oil & Gas