test

content

Energy & Utilities

De energietransitie is in volle gang. Om te kunnen overleven zullen traditionele energiebedrijven versneld de overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen moeten maken. Bestaande kolen- en gascentrales drukken echter zwaar op de balans. Decentrale opwekking van hernieuwbare energie heeft de toekomst; dankzij ontwikkelingen op het gebied van smart grids worden consumenten ook steeds vaker producent van energie. Tegelijkertijd blijven fossiele brandstoffen (vooral het goedkope en relatief schone gas) naar verwachting nog lang relevant. Maes & Lunau is al decennialang actief in de energiewereld en begrijpt wat er aan expertise nodig is om de energietransitie succesvol te doorstaan.

Enkele voorbeelden van afgeronde opdrachten in deze sector:

Senior Manager Grid Service Offshore

Energie netwerkbeheerder Duitsland

Directeur Operations

Afval collectie en verwerkingsbedrijf

Algemeen Directeur
en Hoofd Strategie

Toonaangevend drink- en industriewaterbedrijf

Lid Raad van Bestuur

Top Energienetwerkbedrijf

Manager Klant en Operatie

Regionale drinkwaterleverancier

Directeur

Brancheorganisatie beheer Nederlandse netten

Client Services Director China en India

Windenergie bedrijf, grote internationale speler

Head Regulatory Affairs/Public Affairs

Europees energiebedrijf

Sectormanager Markt & Infra

Belangrijke regionale speler drinkwatervoorziening