Zakelijk Directeur - Stichting Toneelgroep Oostpool

Stichting Toneelgroep Oostpool is een groot, nationaal theatergezelschap dat al meer dan vijfenzestig jaar Arnhem als thuisbasis heeft.
Sinds 2013 is Marcus Azzini artistiek directeur van Toneelgroep Oostpool en tekent samen met de makers Sarah Moeremans en Jeroen De Man voor de voorstellingen van het gezelschap. Centraal in hun werk staat de vraag: "Hoe nu mens te zijn?". Dat levert artistiek gedurfde en maatschappelijk betrokken voorstellingen op. Toneelgroep Oostpool gelooft in theater als middel voor 'ontmoetingen' met andere mensen, tijden en denkbeelden.

Jaarlijks realiseert het gezelschap zo'n vijfhonderd theatervoorstellingen en activiteiten voor ruim zeventigduizend bezoekers. Het gezelschap speelt in het hele land in schouwburgen, in vlakke-vloertheaters, op (zomer)festivals, op locatie, op scholen en vooral ook in het eigen theater 'Huis Oostpool' te Arnhem. Het aanbod voor scholen realiseert het gezelschap in coproductie met Theater Sonnevanck uit Enschede.

Met Introdans, Het Gelders Orkest en Musis & Stadstheater Arnhem werkt Toneelgroep Oostpool toenemend samen binnen de Lauwersgracht Alliantie en onderzoeken de partijen gezamenlijke huisvesting op termijn.

Het gezelschap is onderdeel van de landelijke basisinfrastructuur voor de kunsten en ontvangt subsidie van het ministerie van OCW, de provincies Gelderland en Overijssel en de gemeente Arnhem. Vooraanstaande bedrijven steunen het gezelschap.

De kern van Toneelgroep Oostpool wordt gevormd door een formatie van vijfentwintig medewerkers. Per theaterseizoen worden zo'n tweehonderd acteurs, schrijvers, ontwerpers en theatertechnici op projectbasis betrokken. Het bestuur van de stichting bestaat uit een zakelijk directeur en een artistiek directeur.

Omdat de huidige zakelijk directeur een functie elders heeft aanvaard zijn zij op zoek naar een ZAKELIJK DIRECTEUR (voltijds)

Lees het functieprofiel hier  

 

Voor meer informatie over deze functie en de procedure kunt u contact opnemen met Brenda Steenbakker, Senior Research Consultant. T. 020 – 535 6289

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw motivatiebrief en CV als bijlage toe.

Wij willen u vragen akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op 

www.maeslunau.com/privacy