ProRail – Chief Financial Officer

ProRail is verantwoordelijk voor het hoofdspoorwegnet van Nederland, verdeelt de ruimte op het spoor tussen de circa 45 reizigers- en goederenvervoerders, regelt het treinverkeer, bouwt en beheert stations en legt nieuwe sporen aan. ProRail voert onderhoud en beheer uit van de bestaande spoorweginfrastructuur en is verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond het spoor. Het spoor is essentieel voor het drukbevolkte Nederland en de ons omringende landen. Met relatief weinig ruimtebeslag maakt ProRail elke dag over het ruim 7000 kilometer tellende spoorwegnet 1,1 miljoen treinreizen mogelijk en wordt jaarlijks door goederenvervoerders zo’n 54 miljard tonkilometers verreden.

ProRail is een besloten vennootschap: ProRail B.V. waarop het verzwakte structuurregime van toepassing is. De Nederlandse Staat is via Railinfratrust B.V 100% aandeelhouder van ProRail. Het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft de regering Rutte III het voornemen geuit om ProRail om te vormen tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (‘zbo’) met eigen rechtspersoonlijkheid. Het wetsvoorstel om deze omvorming tot stand te brengen is door de Tweede Kamer in januari 2021 controversieel verklaard, wat betekent dat het volgende kabinet en het parlement besluit over het vervolg van het wetsvoorstel.

ProRail wil een complementaire en divers samengestelde topstructuur. De RvB van ProRail bestaat uit drie leden: John Voppen (CEO), Ans Rietstra (COO) en een CFO. De RvB bestuurt de organisatie, is verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de doelstellingen van ProRail, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel en de resultatenontwikkeling. Bij een mogelijke omvorming van ProRail tot zbo, wordt de RvB het bestuur van ProRail zbo.

Lees het gehele functieprofiel hier: 

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw CV en motivatie als bijlage toe.

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.

Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met Erik Ton. E. erik.ton@maeslunau.com T. +31 20 535 6273