Twee Commissarissen – ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het hoofdspoorwegnet van Nederland, verdeelt de ruimte op het spoor tussen de circa 45 reizigers- en goederenvervoerders, regelt het treinverkeer, bouwt en beheert stations en legt nieuwe sporen aan. ProRail voert onderhoud en beheer uit van de bestaande spoorweginfrastructuur en is verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond het spoor. ProRail is tevens netbeheerder en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit over het net.

Het spoor is essentieel voor het drukbevolkte Nederland en de ons omringende landen. Met relatief weinig ruimtebeslag maakt ProRail elke dag over het ruim 7000 kilometer tellende spoorwegnet 1,1 miljoen treinreizen mogelijk over ruim 400 stations en wordt jaarlijks door goederenvervoerders zo’n 51 miljard ton kilometers verreden. De RvC houdt toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken van ProRail. De commissarissen adviseren de Raad van Bestuur en richten zich daarbij op het belang van ProRail.

De RvC heeft zes leden die complementaire en divers zijn samengesteld. Ieder lid brengt een eigen deskundigheid. Afhankelijk van die deskundigheid volgt ook lidmaatschap van een commissie. De RvC kent drie commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de selectie- en benoemingscommissie. Lidmaatschap van een commissie is afhankelijk van bespreking in de RvC in nieuwe samenstelling. De leden zijn uiteraard onafhankelijk van de belangen van ProRail en treden constructief kritisch op binnen de raad en richting de Raad van Bestuur. Ieder lid kent de hoofdlijnen van het ProRail-brede beleid inhoudelijk en kan dit beoordelen.

Maes & Lunau zoekt voor ProRail een Lid Raad van Commissarissen met focus op bedrijfsvoering en financiën en een Lid Raad van Commissarissen met een focus op het goederenvervoer en logistiek per spoor.

Lees het functieprofiel voor het Lid Raad van Commissarissen met focus op bedrijfsvoering en financiën hier:   

Lees het functieprofiel voor het Lid Raad van Commissarissen met focus op het goederenvervoer en logistiek per spoor hier:   

Bij interesse in één van de functies gebruikt u het betreffende contactformulier hieronder en voegt u uw CV en motivatiebrief als bijlage toe.

Sollicitatieformulier – Lid Raad van Commissarissen met focus op bedrijfsvoering en financiën

Sollicitatieformulier – Lid Raad van Commissarissen met focus op het goederenvervoer en logistiek per spoor

    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.

Voor meer informatie over deze positie en de procedure kunt u contact opnemen met Erik Ton. T. 020-5356273 / 06-15593933

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.