Maes & Lunau Executive Search ondersteunt Staedion bij de invulling van de rol van de Voorzitter raad van commissarissen

Staedion is een financieel gezonde grote corporatie met 37.000 woningen en ruim 6.500 andere objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages in Den Haag en omgeving. Staedion is daarmee een belangrijke speler als het gaat om wonen in de regio Den Haag en het oppakken van grootstedelijke problematiek die daaraan verbonden is.

De raad van commissarissen bestaat uit zes leden. De leden van de raad van commissarissen dienen geschikt en betrouwbaar te zijn voor hun taak. De samenstelling dient zodanig te zijn dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren. De raad van commissarissen streeft bij de omvang en samenstelling naar een gediversifieerde en evenwichtige samenstelling met deskundigheid op het terrein van vastgoed, gebiedsontwikkeling, financiën, compliance, governance, volkshuisvesting, ICT en digitalisering, juridische kennis, HR en organisatieontwikkeling. Een lid van de raad van commissarissen wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd Twee leden zijn op voordracht van de huurdersraad, de HVS, benoemd. De termijn van de huidige voorzitter van de raad van commissarissen loopt in september 2022 af. Om die reden is de raad van commissarissen op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Voor uitgebreide informatie over deze functie verwijzen wij u naar bijgaand functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier   

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw CV en motivatie als bijlage toe. De sluitingstermijn om te reageren is maandag 12 september.

Wij willen u vragen akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens, zodat we u kunnen opnemen in deze procedure.

Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.

    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.