Staedion – Directeur Financiën, ICT en Bedrijfsvoering

Staedion is een financieel gezonde grote corporatie met 37.000 woningen en ruim 6.500 andere objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages in Den Haag. Staedion is daarmee een belangrijke speler als het gaat om wonen in Den Haag en het oppakken van grootstedelijke problematiek die daaraan verbonden is. Noblesse oblige!

De directeur Financiën, ICT & Bedrijfsvoering is eindverantwoordelijk voor de directie, geeft direct leiding aan de managers van zeven afdelingen. De directeur Financiën, ICT & Bedrijfsvoering is er verantwoordelijk voor om de afdelingen succesvol te laten functioneren (zowel inhoudelijk als financieel) en verder te ontwikkelen binnen de missie en randvoorwaarden van Staedion. De directeur creëert een cultuur waarin de onderlinge samenwerking wordt versterkt en het nemen van verantwoordelijkheid vanzelfsprekend is.

Voor meer informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier:           

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw CV en motivatie als bijlage toe.

Voor meer informatie over deze positie en de procedure kunt u contact opnemen met Hanan Bahar, Research Consultant. E. hanan.bahar@maeslunau.com T. +31 20 535 62 86

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.