Voorzitter en lid Raad van Toezicht – SWKGroep

De SWKGroep bestaat uit een aantal organisaties met aan het hoofd de Stichting SWKGroep, die allemaal werken en bijdragen aan de ontwikkeling van het kind, jongeren en volwassenen. De werkzaamheden liggen op het vlak van kinderopvang, buurtwerk, zorg en onderwijs. Alle organisaties werken onder een eigen bedrijfsnaam en met eigen unieke bedrijfskenmerken. Bij de SWKGroep werken circa 2.500 medewerkers op meer dan 250 locaties in Nederland. Het werkgebied ligt in de driehoek Dordrecht, Den Haag, Utrecht.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, inclusief de voorzitter. De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de (tweehoofdige) Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van de SWKGroep heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur, e.e.a. conform statuten en reglementen.

Voor meer informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier   

Bij interesse gebruikt u onderstaand contactformulier en voegt u uw CV en motivatiebrief als bijlage toe.

Voor meer informatie over deze positie en de procedure kunt u contact opnemen met Caro Negenborn, Research Consultant.

T. 020-535 62 89 of E. caro.negenborn@maeslunau.com

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.