Directeur Financieel Economische Zaken – UWV

UWV voert zijn taken uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van en handhaving op de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast biedt UWV arbeidsmarkt- en gegevensdiensten.

De directeur FEZ vervult een belangrijke rol in het team van directeuren door zijn overstijgende en strategische blik op financiën en bedrijfsvoering. De directeur FEZ is een belangrijke strategische adviseur voor de Raad van Bestuur. De directeur is daarnaast een belangrijke verbindende gesprekspartner voor het ministerie van SZW. De directeur FEZ draagt bij aan de visie, missie en strategie van UWV. De directeur vertaalt deze naar een functionele strategie voor FEZ en neemt verantwoordelijkheid voor de implementatie hiervan. De directeur geeft tot slot leiding aan de directie en is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van FEZ.

Voor uitgebreide informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier   

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw CV en motivatie als bijlage toe.

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.

Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met Erik Ton. E. erik.ton@maeslunau.com T. +31 20 535 6273