Voorzitter – Vewin

Vewin, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland, vertegenwoordigt de belangen van haar leden, de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven. Publieke ondernemingen, met gemeenten en provincies als aandeelhouders, die er voor zorgen dat men overal in Nederland 24/7 op ruim acht miljoen adressen kwalitatief hoogwaardig drinkwater geleverd krijgt! Vewin is de brancheorganisatie van de drinkwatersector, die in afstemming met de leden, de collectieve belangen van de sector in Den Haag en Brussel behartigt en gezamenlijke kennisontwikkeling en innovatie stimuleert. Dit met als doel gunstige condities tot stand te brengen en te houden voor de continue productie van goed drinkwater. Voor meer informatie in één oogopslag: zie www.vewin.nl.

Vewin is een vereniging en kent een bestuur en een ledenvergadering. Het bestuur is belast met het besturen en de vertegenwoordiging van de vereniging en bestaat uit de directeuren van de tien waterbedrijven die lid zijn en een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter wordt benoemd door de ledenvergadering van de vereniging voor een periode van drie jaar en is herkiesbaar voor een tweede periode van drie jaar. De directeur van het bureau fungeert tevens als secretaris-penningmeester van het bestuur en heeft geen stemrecht. De tweede termijn van de huidige voorzitter loopt per 31 december 2023 af. Om die reden gaat een vacature ontstaan van de voorzitter van het bestuur.

Voor meer informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier:  

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw CV en motivatiebrief als bijlage toe. U kunt tot en met maandag 18 september reageren.

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.

    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.