Lid Raad van Toezicht – Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum (Stichting Van Gogh Museum) draagt de naam van één van de bekendste kunstenaars ter wereld en het werk en levensverhaal van Vincent van Gogh vormen een bijzondere emotionele dimensie die een breed publiek in het binnen en buitenland blijft raken en inspireren. Het Van Gogh Museum heeft de grootste Van Gogh-collectie ter wereld, met 205 schilderijen, 500 tekeningen, nagenoeg alle brieven (ruim 800) en Van Gogh-gerelateerd archiefmateriaal. De collectie bevat verder schilderijen, tekeningen en een aantal beelden uit de periode 1840-1920 van vrienden, tijdgenoten, voorbeelden en navolgers voor en van Van Gogh. Het museum beheert daarnaast een unieke hoogstaande collectie laat-19e-eeuwse prentkunst van internationale allure en een collectie Japanse Ukiyo-e prentkunst. De Mesdag Collectie in Den Haag maakt onderdeel uit van het Van Gogh Museum en bevat een uitzonderlijke verzameling 19e-eeuwse kunst van de beroemde zeeschilder Hendrik Willem Mesdag en zijn vrouw.

Door het aftreden van één van de leden ontstaat er een vacature binnen de raad van toezicht. De raad zoekt een nieuw lid. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, de algemeen directeur en de Minister van OCW gehoord hebbende. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij benoeming dient men zich er dan ook van te vergewissen dat daaraan geen tegenstelling of verstrengeling van belangen in de weg staan.

Leden van de raad van toezicht worden geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, om bij het beleid van de directie en de algemene gang van zaken tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.

Voor meer informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier:  

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw CV en motivatiebrief als bijlage toe. U kunt tot en met 2 april reageren.

Voor meer informatie over deze positie en de procedure kunt u contact opnemen met Madelief Kremer, Research Consultant. T.+31 6 25 45 37 67 of E. madelief.kremer@maeslunau.com.

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.

    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.