Bestuurlijk Aanjager Onbeperkt Meedoen – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De directie Maatschappelijke ondersteuning (DMO) van het ministerie van VWS gaat over het bevorderen van maatschappelijke participatie, van ‘meedoen’ in de samenleving. De missie van de directie Maatschappelijke Ondersteuning luidt dan ook: de burger participeert vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht in de samenleving. Daar waar dat niet lukt bieden gemeenten en veldpartijen ondersteuning met als doel de burger zoveel en zolang mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Het is de taak van de DMO om gemeenten en veldpartijen in een positie te brengen om tot meer effectieve en efficiënte ondersteuningsarrangementen komen. Het programma Onbeperkt Meedoen – werkt binnen DMO – aan de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Onbeperkt meedoen heeft als doel om drempels voor mensen met een beperking weg te nemen in de samenleving, zodat zij naar wens en vermogen kunnen meedoen. De komende periode wil het kabinet werken aan verdere merkbare verbeteringen voor mensen met een beperking. Het vergroten van bewustwording in de Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel daarvan. Minister Helder van het ministerie van VWS is de coördinerend bewindspersoon van het programma Onbeperkt Meedoen.

Gezocht wordt naar een bestuurlijk aanjager die dit in eerste instantie voor een periode van anderhalf jaar, vanaf eind 2022 tot medio 2024, voor één à twee dagen gaat doen. Een aanjager op bestuurlijk niveau die ondersteunt door de medewerkers van het programma Onbeperkt Meedoen in de eerste fase van de INC pacten partijen kan enthousiasmeren en overtuigen om zich aan te sluiten op deze beweging. Deze pacten worden allereerst op een kleiner schaalniveau georganiseerd (een stad, regio of netwerk van organisaties), om van daaruit de inzichten en opbrengsten van succesvolle pacten te halen en op te schalen. Het boeken van resultaten in de pacten moet verspreid en nagevolgd worden. Het betrekken van ervaringsdeskundigen wordt een randvoorwaarde bij het afsluiten van INC pacten. De aanjager richt zich op het organiseren van het geheel, zodat het niet alleen ‘loopt’ maar ook bijdraagt aan ‘meer dan de som der delen’.

Voor meer informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier   

Bij interesse gebruikt u onderstaand contactformulier en voegt u uw CV en motivatiebrief als bijlage toe. De sluitingsdatum betreft 01-10-2022.

Voor meer informatie over deze positie en de procedure kunt u contact opnemen met Tristan Jonkers, Research Consultant. T. 020-535 62 78 of E. tristan.jonkers@maeslunau.com

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.

    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.