Afgunst en hebzucht

Nieuws

content

Afgunst en hebzucht

Blog, 13 april 2015

Deze twee kwalijke persoonlijke gevoelens komen nadrukkelijk naar voren in de op steeds hogere toon gevoerde discussie over de beloningen van topbestuurders en die van “gewone” werknemers.

In de vrije westerse economie gaat het over winst en verlies en toegevoegde waarde. Voor toegevoegde waarde word je betaald. Een brievenbesteller heeft een duidelijke toegevoegde waarde en moet voor zijn werk reëel worden beloond. 

Een eindverantwoordelijke directeur die de regie voert over een reorganisatie die het bedrijf in continuïteit weer gezond maakt, heeft een aanzienlijke toegevoegde waarde. Dat zijn beloning hoger is dan die van de brievenbesteller is heel normaal en uitstekend verdedigbaar.


Als een CEO zijn terecht verdiende bonus inlevert om de handen vrij te hebben bij de cao-onderhandelingen is dat een anomalie die wordt gestuurd door in te spelen op geuite afgunstige gevoelens van diegenen die minder toegevoegde waarde leveren.

Natuurlijk is het een schande dat er topbestuurders zijn die, gedreven door hebzucht en het totaal ontbreken van normen en waarden, zichzelf hebben verrijkt maar die gang van zaken staat echt los van de, op grond van aantoonbaar behaalde resultaten, terecht toegekende hoge beloningen

Maes & Lunau blijft zich zonder gêne inspannen om voor bedrijven en instellingen de topmanagers te bemiddelen die, bij het leveren van topprestaties, navenant worden beloond.


Mattijs Kropholler
Managing Partner
Maes & Lunau Executive Search
Amsteldijk 194
1079 LK  Amsterdam
www.maeslunau.com

Member of Penrhyn International with offices world wide

 

 

Een recent artikel over bonussen en beloningen staat in het Financieele Dagblad van 13 april 2015

Archief