Terug naar sector overzicht

Industry & Automotive

3D-printing, het internet of things, big data, geavanceerde robots: nieuwe, disruptieve technologieën dwingen bedrijven in de automotive industrie momenteel om hun businessmodellen en processen ingrijpend te herzien. Steeds meer bedrijven zien dat de klant ervaring (CX) bepalend is voor het succes in de markt. Ze moeten direct inspelen op veranderende behoeften. Nieuwe ICT en dataconcepten spelen hierbij een belangrijke rol.
Ook klimaat en de daarbij behorende energie-transitie zorgen voor verandering. Duurzaamheid is geen discussie meer, maar randvoorwaardelijk voor het voortbestaan van de automotive industrie. Versnellen van time to market, nieuwe competenties en skills zijn daarom essentieel om deze transitie goed te kunnen doorstaan.

Indu_Automotive

Executive search voor automotive

Door deze veranderingen verandert ook de organisatie van de bedrijven. Wendbaarheid, multi-disciplinaire teams en servant leadership zijn nodig om snel op veranderingen in te spelen. Dat leidt niet alleen tot meer efficiency, maar ook tot snellere besluitvorming en een hogere productiviteit. Management met deze specifieke kwaliteiten zijn schaars. Maes & Lunau beperkt zich voor executive search voor automotive daarom niet alleen tot opties binnen de landsgrenzen en vindt met behulp van jarenlange ervaring én een uitgebreid netwerk in Europa, Azië en de VS de perfecte kandidaat.