Terug naar sector overzicht

Industry & Automotive

3D-printing, het internet of things, big data, geavanceerde robots: nieuwe, disruptieve technologieën dwingen industriële bedrijven momenteel om hun businessmodellen en processen ingrijpend te herzien. Steeds meer bedrijven zien dat de klant ervaring (CX) bepalend is voor het succes in de markt. Ze moeten direct inspelen op veranderende behoeften. Nieuwe ICT en data concepten spelen hierbij een belangrijke rol. Door deze veranderingen verandert ook de organisatie van de bedrijven. Wendbaarheid, multi-disciplinaire teams en servant leadership zijn nodig om snel op veranderingen in te spelen. Uiteindelijk leidt dit tot snellere besluitvorming, meer efficiency en een hogere productiviteit. In de automotive industrie is klimaat en de daarbij behorende energie-transitie geen discussie meer, maar randvoorwaardelijk voor het voortbestaan van de industrie. Versnellen van time to market, nieuwe competencies en skills zijn daarom essentieel om deze transitie goed te kunnen doorstaan. Dankzij een uitgebreid netwerk in Europa, Azië en de VS vindt Maes & Lunau snel uitstekende kandidaten voor industriële en automotive ondernemingen.

Indu_Automotive