Leergang voor toezichthouders en commissarissen

Onbewuste vooroordelen herken je niet snel bij jezelf. Omstandigheden kunnen je authentieke gedrag zomaar sterk beïnvloeden. Bij toezichthouden kan dat desastreuze gevolgen hebben. Diversiteit in de boardroom neemt toe, hoe ga je daarmee om en blijf je trouw aan jezelf. Daarom heeft Maes & Lunau samen met Avicenna een leergang ontwikkeld die een zeer divers samengesteld team van 15 (aspirant- maar ook ervaren) toezichthouders leert wat inhoudelijk toezichthouden is op alle thema’s, maar dan vanuit je eigen consistente authentieke gedrag in relatie tot de anderen in het team.

Het unieke ontwikkeltraject, speciaal voor deelnemers die een toezichthoudende rol ambiëren, is in nauwe samenwerking tussen Avicenna en Maes & Lunau tot stand gekomen. De leergang gaat in op hoe je (in je toezichthoudende functie) authentiek en effectief blijft en je leert wat inhoudelijk én gedragsmatig goed en adequaat toezichthouden is.
Toezichthouden kent vele bijzondere aspecten. Natuurlijk op inhoudelijke aspecten, maar zeker ook gedragsmatig. Vooral in de snel veranderende context van een meer divers samengestelde raad van commissarissen of raad van toezicht. Diversiteit in deze gremia zal toenemen qua leeftijd, gender, culturele achtergrond, deelnemers met achtergrond in de profit en de not-for-profit sector en, van alle tijden, vanwege verschillende persoonlijkheden.
Hoe kun je je eigen rol versterken en verbeteren in een uitdagende en snel veranderende context?

Door deze leergang te volgen waar je in een zeer divers samengesteld team van uitstekende, specifiek voorgeselecteerde aspirant toezichthouders leert hoe je authentiek en effectief blijft en leert wat inhoudelijk én gedragsmatig goed en adequaat toezichthouden is.

Het traject heeft een looptijd van circa 10 maanden met 5 tweedaagse modules. Deze bestaan uit een combinatie van gedegen kennis door experts, het vergaren van nieuwe inzichten en perspectieven in een gemêleerde deelnemersgroep,  casuïstiek door ervaren commissarissen en analyse van- en feedback op je eigen gedrag.

Deelnemers worden per leergang geselecteerd door middel van 6 verschillende criteria:

  • Leeftijd per leergang variërend van 35 tot 60 (+/-)
  • Culturele achtergrond
  • Man/vrouw
  • Persoonlijkheid
  • Profit en not-for-profit
  • Ervaring als toezichthouder/geen ervaring als toezichthouder

Voorafgaand aan de toelating aan het programma vindt een persoonlijke intake met elke kandidaat plaats. In dit gesprek wordt gekeken naar motivatie, diversiteit, academisch werk- en denkniveau en persoonlijkheid.

Lees hier de ervaringen van deelnemers aan de Leergang:

Ben je geïnteresseerd in deelname?

Hier kan je je inschrijven:
https://www.maeslunau.com/nieuws/leergang-voor-toezichthouders-en-commissarissen/

nationaal en internationaal

Over Avicenna

Al 15 jaar leidt Avicenna de leiders van morgen op. Leiders die nationaal en internationaal het verschil maken voor hun organisatie en de samenleving. Ze organiseren leiderschapsleergangen, inspiratiesessies, maatwerkprogramma’s voor organisaties en persoonlijke leertrajecten voor bestuurders. Tevens is Avicenna regiepartner van diverse brancheverenigingen voor toezichthouders en commissarissen. Avicenna is een exclusief netwerk dat ook na de leergangen de leiders van morgen blijvend verbindt.

Marc Boits

CEO Executive Board bij Heuschen & Schrouff Oriental Food

Wat is jouw afdronk van de leergang van Avicenna/Maes & Lunau Mark? 

De leergang was zeer interessant omdat het een hele andere invalshoek geeft naar diverse soorten organisaties. Het leerde me vanuit meer afstand en vanuit een andere rol te kijken naar heel andere organisaties dan die ikzelf vanuit mijn ervaring ken. Ik heb een volstrekt nieuw beeld gekregen op de rol van een RvC op basis van mijn eerdere eigen ervaringen met RvC’s als bestuurder. Bijvoorbeeld het zoeken van diepgang, hoe je dat doet zonder dat je op de stoel van de bestuurder gaat zitten. Het leert je ook hoe je als bestuurder naar de RvC moet kijken en andersom en als absolute bijvangst ook naar mijn eigen leadershipteam.

Wat voor een RvC positie heb jij voor ogen?

Ik zou graag bij voorkeur een RvC positie invullen binnen de Food branche, FMCG en dan binnen elk mogelijk distributiekanaal, van traditionele retail en of foodservice tot on-line. Non food zou ook kunnen mits niet richting IT. Wellicht niet bij een TE grote multinational, teveel een politieke component. Familiebedrijven en of middelgrote bedrijven zouden erg bij mij passen.

Ik zit nu bij mijn eigen bedrijf met toezicht in een overgangsfase van een raad van advies naar een formele RvC. Zelf ben ik eager en ambitieus genoeg om op mijn eigen kompas te varen, maar je wilt door je RvC toch ook stevig bevraagd worden en een flinke sparring partner hebben in de toetsing van je strategie. Zo zou ik de rol willen invullen met een goed begrip van de wenselijke rol als toezichthouder. Dat heeft de leergang van Avicenna/Maes & Lunau mij zeker gebracht. 

Joanita Oud

HR Director bij ABN AMRO

Joanita, wat was jouw reden om de leergang toezichthouden van Avicenna/Maes & Lunau te volgen?

Graag wilde ik een Leergang Toezichthouden doen, vanuit alle kennis en ervaring die ik heb opgebouwd, om een betekenisvolle bijdrage te leveren. Ik heb diverse leergangen bekeken en deze keuze gemaakt. Wat erg aansprak bij de leergang van Avicenna/Maes & Lunau is de combi van inhoud en gedrag. Alleen het cognitieve is niet genoeg voor een goede toezichthoudende rol. De prijs-kwaliteit verhouding is goed, dus voor Avicenna/Maes & Lunau gekozen.

Wat vond je van de opzet van de leergang?

Goed georganiseerd, blokken van twee dagen, goed overzichtelijk. Mooi is ook het diverse netwerk dat je ontwikkelt, je leert veel van elkaar en kan bij elkaar in de winkel kijken. De begeleiding was uitstekend (Inge Brakman erg goed), informatie werd tijdig beschikbaar gemaakt, volledig en benaderbaar. Inhoudelijk haakt het erg goed aan op de onderwerpen aan de bestuurstafel, aandacht voor nieuwe onderwerpen als social media, sustainability en digitalisering. Wat ook heel leuk was, is de mogelijkheid van een stage te lopen en daarin begeleid te worden. Wat ik mistte was de dialoog tussen de bestuurder en de toezichthouder. Wat is de vraag van de jonge generatie bestuurders naar de toezichthouder?
Je kan in een toezichthoudende functie direct toevoegen wat je geleerd hebt al tijdens de stage. Heb het geleerde ook direct in mijn huidige voltijdsbaan verder kunnen toepassen. Met name het zonder oordeel luisteren, met de zogenoemde socratische houding. 

Wat voor rol zou je ambiëren als toezichthouder?

Voor mij is dat iets waar je zelf veel gevoel bij hebt, waar sluit je qua intrinsieke motivatie bij aan: bijvoorbeeld maatschappelijk toegevoegde waarde, culturele sector, stichtingen met oogmerk diversiteit te vergroten, en dergelijke. Ook waar specifieke HR-professie gevraagd wordt, dus een medezeggenschap commissariaat zou ik heel leuk vinden. Inmiddels is de eerste sollicitatie met specifiek aandachtsgebied gedrag en HR in een betekenisvol gebied de deur uit! Ben benieuwd!

Maud Martens

COO bij ABN AMRO Verzekeringen

Wat is jouw afdronk van de leergang van Avicenna en Maes & Lunau?

‘Ik heb als bestuurder de Leergang voor Toezichthouders en Commissarissen als zeer verrijkend ervaren. Opererend vanuit je huidige bestuurlijke rol loop je het gevaar dat je je enkel focust op je eigen bedrijf, je eigen businesstak en problematiek. Wat deze leergang doet is jou helpen om in de totale breedte anders te kijken naar de maatschappelijke, morele, wettelijke en economische kaders, zodat je als bestuurder, maar ook zeker als toekomstige toezichthouder, je bedrijf richting kan geven.

Wat vond je van de opzet van de leergang?

De gehele leergang legt een hele goede basis om als toezichthouder aan de slag te gaan, al merk ik dat ik er zelfs nu al veel aan heb in mijn dagelijkse werkleven als bestuurder. Ik ben namelijk veel beter geëquipeerd om deze rol goed te vervullen en om situaties completer te zien, bijvoorbeeld doordat bepaalde artikelen mij veel achtergrondinformatie hebben gegeven of bestaande ervaringen ineens anders landen.

Daarnaast was het fijn om een aantal dagen uit de hectiek te zijn en echt tijd te maken voor de leergang en het leerproces en ervaringen uit te wisselen met een diverse groep deelnemers. Met uitmuntende en diverse docenten, jong en oud, man en vrouw, die allen hun eigen relevantie, ervaring en kwaliteit meebrengen. Het was geweldig om rechtstreeks van deze zwaargewichten en kundige mensen te leren. Ik was verrast door de diversiteit en de kwaliteit van de leergang, die mij een andere kijk gegeven hebben op het vak toezichthouden’.

Yvonne van Genugten

Directeur-bestuurder bij Stichting Indisch Herinneringscentrum

Waarom wilde je een leergang toezichthouden volgen en waarom heb je gekozen voor de leergang van Maes & Lunau en Avicenna?

Ik had al een tijdje de observatie dat er bij toezichthoudende organen en raden van commissarissen nog veel te verbeteren valt en dat er sprake is van weinig diversiteit en old boys network denken. De gedachte was dat ik daar wel van alles van kon vinden, maar dat als ik daar iets in wilde veranderen, ik dat beter vanuit een toezichthoudende rol zelf zou kunnen doen. Toen kwam ik de informatie van deze leergang tegen en dacht ik “dat is mooi want het is een vernieuwende aanpak gericht op persoonlijk gedrag in een toezichthoudende rol gerichte aanpak”. Het programma straalde iets uit van “het nieuwe toezichthouden” voor de toekomst. Ook de diversiteit- gedachte die aan de leergang ten grondslag ligt speelde een rol bij de keuze.

Als je nu terugkijkt op de leergang wat heb je teruggevonden van de belofte aan de voorkant?

 Veel. Soms wel wat taaie kost op het inhoudelijke stuk, maar ik heb een goed inzicht gekregen in de verschillende sectoren, in je eigen rol en met name ook het effect van je eigen inbreng; je leert de goede vragen te stellen, zodat je daadwerkelijk meer te horen krijgt. Je herkent sneller wanneer iemand te veel zijn eigen mening klaar heeft. Ook is er veel aandacht voor je persoonlijke gedragscomponent. Begeleiding was daar ook sterk in. Je kon flink teruggefloten worden en dat was leerzaam. De diversiteit was erg boeiend. De mix van mensen vulde elkaar goed aan. Wellicht wat oververtegenwoordiging vanuit de zorg in deze specifieke groep, dat zou je kunnen verbreden. Maar veel diversiteit zat in de benadering van de mensen, verschillende vakinhoudelijke achtergronden en ook mannen en vrouwen. Je leert daardoor ook van elkaar, ook de rollenspelen waren zeer leerzaam.

Heb je in je eigen werk nog baat gehad bij de leergang?

Jazeker, we hebben in mijn eigen organisatie een nieuwe structuur ingevoerd met een formeel toezichthoudend orgaan met mijn eigen rol als bestuurder. Daar kwam de leergang erg goed van pas. Daarom heb ik ook een aantal verbeteringen en professionaliseringsslagen kunnen maken. In mijn eigen besturende rol heb ik geleerd beter te luisteren en meer vragen te stellen en kan ik beter hoofd- van bijzaken in de discussies onderscheiden. Door andere vragen te stellen kan je je eigen mensen ook bewuster maken van hun eigen gedrag en kan de uitwisseling constructiever worden. Ik loop nu stage bij een bedrijf en geniet van het zakelijke sturen en de boeiende dynamiek bij de toezichthouders, die ik nu goed kan herkennen.