Terug naar sector overzicht

Agri & Life Sciences

De wereldwijd groeiende vraag naar voedsel, klimaatverandering, stikstof, Co2; steeds strengere regels rond voedselveiligheid, veeleisende consumenten: de sector staat voor de uitdaging om verantwoorde producten te leveren tegen een betaalbare prijs. Hightech doet zijn intrede: big data en precision farming stellen producenten steeds beter in staat om gewassen en vee gericht te managen. Verdergaande internationalisering, schaalvergroting en productinnovatie zijn actuele thema’s. Tegelijkertijd professionaliseert de sector in hoog tempo, en dat vraagt om ander leiderschap en andere deskundigheid; de leiders van vandaag en morgen die Maes & Lunau kan leveren. Maes & Lunau heeft een uitgebreid en jarenlang trackrecord in het leveren van directieleden, managers en commissarissen die bedrijven in de sector in deze veranderende en uitdagende tijden versterken.

Second-Nature_Agri&Life