Terug naar sector overzicht

Technologie & Telecommunicatie

Telecommunicatie en Technologie zijn steeds verder geïntegreerd geraakt met data en ICT-oplossingen. De sector is sterk veranderd en is voor ieder bedrijf in elke sector, inclusief de overheidssectoren, onmisbaar om te kunnen groeien en om snel te kunnen inspringen op veranderingen. Innovaties in netwerken zoals 5G, de nieuwste chips voor onze computers, een gezondere samenleving door het gebruik maken van medische technologie en maatschappelijke vraagstukken als “hoe houden we Nederland veilig” zijn elke dag aan de orde . De sector vindt zichzelf steeds opnieuw uit en is ondersteunend aan de economische groei van Nederland. De Technology en Telecom wereld verandert snel. Hoogwaardig management en leiderschap is daarom nodig. Want data, technologie en mensen verbinden vergt durf, snelheid, vraagt gespecialiseerde professionals en om smart leaders. Maes & Lunau vindt leiderschap met deze specifieke skills over de hele wereld. We beperken ons daarbij niet tot kandidaten binnen Nederland, maar kijken ook over landsgrenzen. Zo ondersteunt Maes & Lunau al jaren bedrijven, instellingen en kandidaten die zich in deze dynamische wereld bevinden.

Techn_Telecomm