Terug naar sector overzicht

Gezondheidszorg

Van academische ziekenhuizen tot de jeugdzorg: over de gehele breedte van het zorglandschap staan zorginstellingen in het middelpunt van de publieke en politieke belangstelling. Tegelijkertijd worstelen veel zorginstellingen met hun financiële situatie; terwijl er steeds meer investeringen nodig zijn in extra ‘handen aan het bed’, onderzoek en geavanceerde apparatuur, nopen slinkende budgetten tot meer doelmatigheid en efficiency. Het is deze spagaat die zorginstellingen dwingt tot meer bedrijfsmatig denken; expertise die lang niet altijd vanzelfsprekend aanwezig is binnen instellingen zelf. Maes & Lunau ondersteunt zorginstellingen bij het vinden van het juiste talent, al dan niet van ‘buiten’.

Gezondheidszorg