Terug naar sector overzicht

Consumer Goods & Retail

Zowel in de retailbranche als in de wereld van fast moving consumer goods (FMCG) zijn clustering en schaalvergroting aan de orde van de dag. In retail, met zijn grote volumes en kleine marges, is procesbeheersing cruciaal om te kunnen overleven. Tegelijkertijd worstelen veel grote, bekende namen met hun bestaansrecht nu ‘online’ aan belang wint; bovendien vormen langjarige vastgoedcontracten in toenemende mate een last voor traditionele retailers. Binnen de FMCG-wereld spelen branding en marketing verder een onverminderd belangrijke rol. Dat betekent dat hoogwaardig leiderschap en deskundigheid op het snijvlak van digitalisering, marketing, finance en logistiek cruciaal is. Maes & Lunau zoekt en vindt professionals met die specifieke expertises door het gebruik van een uitgebreid netwerk in Europa, Azië en de VS. In dit uitgebreide netwerk wordt gezocht naar de perfecte kandidaat middels executive search in de consumer goods sector en executive search in de retail sector.

Consumer-Goods_Retail_1684x614px