Terug naar sector overzicht

Sport

Sport neemt een belangrijke plek in binnen onze samenleving: niet alleen is bewegen gezond, sport is ook een niet te onderschatten integratiefactor binnen het maatschappelijk verkeer. Tegelijkertijd ontbreekt het veel sportverenigingen en -organisaties (zowel in de breedte- als de topsport) aan voldoende financiële middelen, en daardoor aan deskundigheid. Er is dan ook grote behoefte aan goede sportbestuurders, zowel betaald als onbetaald. Met een uitgebreid netwerk van mensen met een bestuurlijke achtergrond draagt Maes & Lunau actief bij aan de deskundigheidsbevordering binnen de sector.

Sport test