Maes & Lunau maakt zich hard voor de bevordering van diversiteit en inclusie

Bij Maes & Lunau executive search streven we actief naar een inclusieve bedrijfscultuur en een divers personeelsbestand. We zetten ons graag in voor het bevorderen van het participeren van diverse doelgroepen in onze samenleving. Uit veelvuldig onderzoek blijkt  keer op keer dat een divers personeelsbestand aantoonbaar positieve effecten heeft op de bedrijfsprestaties.

 

Als executive search-bureau omarmen we dit belangrijke thema. Daarom hebben we in 2022 het ‘Charter Diversiteit in Bedrijf’ ondertekend. Dit is een initiatief dat wordt ondersteund door de Sociaal Economische Raad (SER) en gericht is op het bevorderen van diversiteit en inclusie in arbeidsorganisaties. Het initiatief werkt samen met zowel werkgevers als werknemers om een open organisatiecultuur te creëren, waarin, acceptatie, respect, gelijke behandeling en eerlijke kansen centraal staan. Als eén van de circa 500 ondertekenaars hopen we dat dit aantal de komende jaren significant zal toenemen. Samen kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling van een inclusieve arbeidsmarkt.

 

Ook hebben we de ‘Executive Search Code’ van Talent naar de Top onderschreven. Deze code erkent de cruciale rol die (executive) search bureaus spelen bij het bevorderen van diversiteit in topposities. Bij Maes & Lunau dragen we bij aan zowel het bedrijfseconomische als het maatschappelijke doel: het streven naar meer vrouwen in leidinggevende posities. Bovendien zijn we verbonden aan SER Topvrouwen, die hooggekwalificeerde vrouwen zichtbaar maken door hen op te nemen in de database van topvrouwen en daarmee de doorstroom van vrouwen naar topposities een impuls geven.

 

In 2023 slaagden we erin om 42% van de meer dan 130 posities die ons werden toevertrouwd, te vervullen met vrouwen. Deze resultaten tonen onze inzet voor het realiseren van een diverse en inclusieve professionele omgeving.

 

meer dan alleen executive search

Bij Maes & Lunau blijven we vastbesloten om diversiteit en inclusie te bevorderen, en we kijken uit naar een toekomst waarin we gezamenlijk streven naar een gelijkwaardige en representatieve arbeidsmarkt.