Terug naar sector overzicht

Private Equity

Private equity bedrijven zijn bereid om risicodragend vermogen aan te wenden voor de financiering van niet-beursgenoteerde bedrijven, maar ook kansrijke start-ups en familiebedrijven. De financieringsbron voor deze activiteiten komen van financieringsinstellingen, grote family-offices, en beleggers in het algemeen. In ruil hiervoor verwerven zij aandelen, veelal een meerderheidsbelang, waardoor zij zeggenschap krijgen over de strategie en de financieringsstructuur. Samen met het management wordt dan bekeken hoe het bedrijf beter te laten renderen met als doel om op termijn de efficiënter opererende onderneming succesvol door te verkopen. Maes & Lunau heeft dankzij een lidmaatschap bij Penrhyn International toegang tot resources van aangesloten vestigingen over de hele wereld en speelt door deze internationale zoekopdrachten al vele jaren een prominente rol met het werven en selecteren van het juiste eerste- en tweedelijns management voor de bekende Nederlandse private equity bedrijven. Maes & Lunau voelt zich daarom nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze bedrijfskundige topsport, waarin zij met de door haar geleverde kandidaten een belangrijke bijdrage heeft aan het succes van deze bedrijven. Regelmatig werken wij in opdracht van Private Equity of voor bedrijven waarin Private Equity een rol speelt.

PrivateEquity_v-new