Terug naar sector overzicht

Family Businesses

Met hun focus op de lange termijn vormen de talrijke Nederlandse familiebedrijven de ruggengraat van onze economie. Bij veel familiebedrijven spelen opvolgingsvraagstukken; zittende directieleden uit de familie, maar ook ingehuurde directeuren zijn vaak innig verbonden met het bedrijf en beginnen pas relatief laat met nadenken over hun opvolging. Medewerkers ontslaan dat de je niet. Vaak al jaren in dienst en nog aangenomen door een ouder familielid, bijna familieleden zou je kunnen zeggen, dat doe je niet. Ook is het niet langer vanzelfsprekend dat kinderen het roer overnemen. Slecht geregelde governance en dito financiering van de onderneming kunnen de continuïteit bedreigen. “Was sich liebt das neckt sich”is een gevleugeld spreekwoord in het familie bedrijven land bij uitstek; Duitsland. Familieruzies kunnen bedrijven te gronde richten of in ieder geval zwaar hinderen in haar ontwikkeling. Het rentmeesterschap is mooi, maar kan verlammend werken op noodzakelijke vernieuwing en ontwikkeling. Steeds vaker worden er daarom gelouterde managers en toezichthouders ‘van buiten’ aangezocht, met gerichte expertise van moderne effectieve organisatievormen, nieuwe fiancierings technieken, nieuwe ideeën en bijvoorbeeld potentieel-ontwikkeling en HR-beleid. Maes & Lunau heeft al vele families en generaties bijgestaan in haar meer dan 46 jarig bestaan. Maes & Lunau richt zich daarbij vooral op middelgrote, internationaal actieve familiebedrijven in de (maak)industrie, agrarische sector en food sector.

130 years of bicycle tradition at Opel