Terug naar sector overzicht

Onderwijs & Woningcorporaties

In het onderwijs krijgt het vakmanschap van de docent veel aandacht: geen onbevoegden, maar hoogopgeleide professionals voor de klas. Andere actuele thema’s: toenemende digitalisering, aandacht voor studierendement, en (in het hoger onderwijs) een belangrijkere rol voor de medezeggenschap. Maes & Lunau werkt al jaren voor uiteenlopende onderwijsinstellingen. Na enkele incidenten zijn de woningcorporaties bezig zichzelf opnieuw uit te vinden. De nadruk komt weer te liggen op hun kerntaak: het voorzien in goede, betaalbare woonruimte. Ondertussen krijgen huurders meer inspraak en krijgen ook gemeenten een belangrijke rol in het maken van prestatieafspraken. Er is behoefte aan een nieuwe generatie bestuurders en toezichthouders, met voelsprieten voor transparantie en verantwoording.

Onderwijs_overheid