Terug naar sector overzicht

Energy & Utilities

De energietransitie is in volle gang, en er worden al duidelijke successen behaald. Om te kunnen overleven zullen traditionele energiebedrijven versneld de overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen moeten maken. Bestaande kolen- en gascentrales drukken echter zwaar op de balans. Decentrale opwekking van hernieuwbare energie heeft de toekomst; dankzij ontwikkelingen op het gebied van smart grids worden consumenten ook steeds vaker producent van energie (denk aan de zonnepanelen die snel in populariteit winnen). Tegelijkertijd blijven fossiele brandstoffen (vooral het goedkope en relatief schone gas) naar verwachting nog lang relevant. Desalniettemin is de energietransitie noodzakelijk en urgent, dus meer inspanning en moeilijke keuzes moeten gemaakt worden. Het bedrijfsleven is zeer doordrongen van haar essentiƫle rol in die transitie en overlegt intensief met landelijke en lokale overheid, met infrastructurele bedrijven zoals de leveranciers en distributeurs, maar ook de havens voor lucht- en zeevaart. Maes & Lunau is al decennialang actief in de energiewereld en begrijpt wat er aan expertise, passie en inzet nodig is om de energietransitie succesvol te doorstaan.

Energie_Utils