Terug naar sector overzicht

Energy & Utilities

De energietransitie is in volle gang, en er worden al duidelijke successen behaald. Om te kunnen overleven zullen traditionele energiebedrijven versneld de overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen moeten maken. Bestaande kolen- en gascentrales drukken echter zwaar op de balans. Decentrale opwekking van hernieuwbare energie heeft de toekomst; dankzij ontwikkelingen op het gebied van smart grids worden consumenten ook steeds vaker producent van energie (denk aan de zonnepanelen die snel in populariteit winnen). Tegelijkertijd blijven fossiele brandstoffen (vooral het goedkope en relatief schone gas) naar verwachting nog lang relevant. Desalniettemin is de energietransitie noodzakelijk en urgent, dus moeilijke keuzes zullen gemaakt moeten worden. Maes & Lunau is al decennialang actief in deze wereld. We begrijpen wat er aan expertise, passie en inzet nodig is om de energietransitie succesvol te doorstaan. Dankzij onze wereldwijde talentenpool met connecties in Europa, Azië en Amerika bindt Maes & Lunau de leidinggevenden die deze sector verder helpen.

Energie_Utils