Das Volksempfinden? Exit!

Nieuws

content

Das Volksempfinden? Exit!

Blog, 22 juni 2016

In 1934 werd een door de Nationaalsocialisten opgehitste reactie van een deel van de angstige bevolking tot rechtsorde verheven: "Das gesundes Volksempfinden". Een aan de onderbuikgevoelens appellerende boodschap werd toen voor het eerst aan grote massa’s mensen gecommuniceerd met behulp van nieuwe technologie.

Door de huidige omnichannel communicatie verwordt selectieve perceptie van enge denkers tot massahysterie voor een hele natie. Na het Brexit zal het moeilijk zijn een volgende Europese crisis af te wenden.

Persoonlijke gevoelens verspreiden zich als een kwaadaardig virus door de grenzeloze wereld van de digitale uitwisseling. Niet geremd door de louterende werking van bezinning, denkt iedereen gelijk te hebben en (h)erkend te worden in zijn ongenoegen.

Sterke leiders geven hun omgeving stof tot nadenken zodat de eerste vraag wordt: “Heb ik wel gelijk, of voelt dat alleen maar zo?” Vanuit die afweging komt dan weer een zinnige uitwisseling van meningen en ideeën tot stand die tot verstandige beslissingen leidt.

Door het formuleren van kritische vragen of het belichten van een net iets ander gezichtspunt krijg je betekenisvolle gesprekken. Daarom stellen de consultants van Maes & Lunau de rotsvaste overtuigingen van hun kandidaten en cliënten graag ter discussie.


Mattijs Kropholler
Managing Partner
Maes & Lunau Executive Search
Amsteldijk 194
1079 LK  Amsterdam
www.maeslunau.com

Member of Penrhyn International with offices world wide

Archief