De Dominee en de Handelsman

Nieuws

content

De Dominee en de Handelsman

Blog, 5 juli 2017

Het bonusplafond van 20% voor bankiers is een schitterend staaltje symboolpolitiek waarmee de Nederlandse kans op een versterking van de bancaire sector vanuit Londen verdampt. Het gevolg is dat een economische impuls achterwege blijft. Veel aanpalende bedrijfsactiviteit, denk aan nieuw te vestigen bedrijven en dus te verwachten belastinginkomsten, gaat aan ons voorbij. Victorie voor de Dominee.

Het “Eilandsyndroom” van onze Britse vrienden (bij ons is alles beter en laat ons met rust) resulteert in een exit van een flink aantal betekenisvolle financiële en Europese instellingen. Daar waar de bankwereld zal kiezen voor Frankfurt of Parijs, zullen Europese instellingen hun keuze laten afhangen van politiek gekonkel.

Om mee te blijven tellen in het internationale bedrijfsleven, is goed advies onontbeerlijk. Nederland telt veel zeer ervaren professionals in het vakgebied Arbeidsvoorwaarden (Compensation & Benefits). Deze specialisten zijn zeer goed in staat om uitgebalanceerde systemen te ontwerpen die excessen uitsluiten en die recht doen aan de beloning voor werkelijk toegevoegde waarde.

Wat nodig is, zijn mensen die een pleidooi durven houden voor de prijs die marktwerking heeft en die duidelijk maken dat beloning voor toegevoegde waarde heel goed verdedigbaar is. Maes & Lunau selecteert voortdurend intelligente en uitgesproken directeuren en top-professionals die de werkelijkheid benoemen en zin van onzin onderscheiden.

Mattijs Kropholler
Managing Partner
Maes & Lunau Executive Search

Archief