Een quotum is voor vis

Nieuws

content

Een quotum is voor vis

Blog, 7 oktober 2014

Tegen de tijd dat het Nederlandse Vrouwen Voetbal Team in de top van het internationale vrouwenvoetbal meespeelt, zal ook de board voor 50% uit vrouwen bestaan.
 
Zolang het aantal mannelijke kandidaten voor een bestuursfunctie 5x groter is dan het aantal vrouwelijke kandidaten, is het snel invoeren van een quotum niet zinvol. Dit is het gevolg van de op dit moment onevenwichtige opbouw van de beroepsbevolking voor topfuncties.
In 2014 is het percentage voltijdswerkenden met een academische of HBO opleiding van 35 jaar en ouder ongeveer 20% vrouw en 80% man. Het merendeel van die 20% hoger opgeleide vrouwen heeft bovendien voor verzorgende en culturele studies gekozen.* Studiekeuze in combinatie met leeftijd en parttime werk staan de doelstelling van 30% voorlopig in de weg: die achtergrond past gewoon niet bij een zware managementfunctie.
 
Verwacht wordt dat een steeds groter wordend aantal vrouwen een voor de top van het bedrijfsleven relevante studie zal afronden en steeds vaker voltijds zal gaan werken.
 
De veranderende samenleving en nieuwe managementstijlen zoals “dienend leiderschap” plus het breed gedragen inzicht dat diversiteit daadwerkelijk bijdraagt aan het welslagen van een organisatie, maken het ook waarschijnlijker dat vrouwen fulltime managementposities gaan ambiëren.
 
Maes & Lunau plaatste in 2008 nog slechts 10 vrouwen in 100 topposities. In 2013 waren het er 21 en op dit moment staat de teller op 23 en het jaar 2014 is nog niet voorbij. Volgens sommigen is dit misschien niet genoeg maar zeker is dat het er elk jaar meer worden. Tijdens het WK voor Vrouwen Voetbal in 2027 verwachten “wij” om de wereldtitel te spelen.


Mattijs Kropholler
Managing Partner
Maes & Lunau Executive Search
Amsteldijk 194
1079 LK  Amsterdam
www.maeslunau.com

Member of Penrhyn International with offices world wide

* Bron: Mirjam van Immerzeel, in Het Financieele Dagblad van 22-09-2014

Archief