Blog - Liegen, stelen en bedriegen...

Nieuws

content

Blog - Liegen, stelen en bedriegen...

Blog, 8 december 2016

Dat wordt je geleerd absoluut niet te doen als je toetreedt tot de Marine. Militairen zijn geen heiligen. En heiligen zijn helaas ook zondaars. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Vanuit het uitgangspunt “omnis homo mendax”, ieder mens is leugenachtig, zoals in het Oude Testament geschreven staat, is alomvattende, permanente en universele integriteit een dwaze illusie. Je kunt echter je uiterste best doen om integriteit als een groot goed te positioneren, zowel in het gezin, op school als in elke organisatie. Daar kunnen we echt nog wel meer aandacht aan besteden en verbeteringen in aanbrengen.

Een gebrek aan integriteit is er de oorzaak van dat we met zijn allen veel bedrijvigheid, werkgelegenheid, belastinginkomsten en economische groei zijn misgelopen.

Eind november organiseerde Maes & Lunau een bijeenkomst over Integriteit en Corporate Governance. Twee zeer gerespecteerde bestuurders van twee beursgenoteerde ondernemingen gaven aan waar een gebrek aan normbesef in de top van een bedrijf toe kan leiden. Bedrijven blijken enorm over de schreef te kunnen gaan en een flagrant gebrek aan integriteit kan zelfs leiden tot hun ondergang. Het is beslist onthutsend om te ervaren dat er allerlei “early warning signals” zijn die op een neerwaartse trend wijzen in de mores van een onderneming. Denk aan simpele zaken als te grote en te dure auto’s, het zich niet houden aan afspraken, het veel te laat betalen van rekeningen, een te kleine of helemaal geen auditafdeling etc.

Integriteit is onderdeel van de cultuur van de onderneming en komt tot uiting in het gedrag van medewerkers, te beginnen bij de top. Een van de conclusies van onze thema- bijeenkomst was dat executives en bestuurders zich moeten realiseren dat zij een voorbeeldfunctie hebben en er dus op toe moeten zien dat morele waarden en normen geen obligate statements zijn in een jaarverslag, maar dienen te leven in de gehele organisatie, van hoog tot laag.

Het is hoopgevend dat onder executives en toezichthouders in toenemende mate grote aandacht bestaat voor dit onderwerp. Dit is ook het geval bij de monitoring commissie voor de nieuwe corporate governance code. Het is nu zaak dat dit handen en voeten krijgt en dat normbesef, en daarmee het integer handelen, een vanzelfsprekend onderdeel vormt van de bedrijfsvoering van elke onderneming.


Mattijs Kropholler
Managing Partner
Maes & Lunau Executive Search
Amsteldijk 194
1079 LK  Amsterdam
www.maeslunau.com

 

Maes & Lunau is partner van de 'Week van de Integriteit'

Archief