Nieuws

content

Summer Blues

Blog, 10 juli 2014

De zomervakantieperiode staat voor de deur en “heel” Nederland gaat in de komende drie maanden met vakantie. Deze langdurige, versnipperde afwezigheid zet veel druk op de besluitvorming in organisaties. Is het niet opvallend dat in de zomer vele noodzakelijke beslissingen worden uitgesteld waardoor projecten onnodige en kostbare vertragingen oplopen.

Skype, Go-to-Meeting, Facetime en Bluejeans.com zijn prachtige mogelijkheden om informatie uit te wisselen over de on-going business. Dit neemt niet weg dat er vaak sprake is van een matige beschikbare digitale bandbreedte. De veel geroemde bereikbaarheid is minder groot dan werd toegezegd.

Ongetwijfeld liggen er allerlei plannen klaar om het werk zo goed mogelijk door te laten gaan maar nadenken over verbetering van besluitvorming blijft noodzakelijk.

Volgens Maes & Lunau is het daarom een goede gedachte om in de periode die voorafgaat aan de zomervakantie, de Governance in organisaties nog eens tegen het licht te houden en deze te testen op het overdragen van verantwoordelijkheden en het delegeren van bevoegdheden voor het nemen van tijdige en juiste beslissingen. Of moet er gepleit worden voor een terugkeer naar twee weken collectieve vakantie in juli?


Mattijs Kropholler
Managing Partner
Maes & Lunau Executive Search
Amsteldijk 194
1079 LK  Amsterdam
www.maeslunau.com

Member of Penrhyn International with offices world wide

Archief