Nieuws

content

Transparantie zonder integriteit is irrelevant

Blog, 7 augustus 2014

Transparantie wordt gezien als hèt middel om zicht en grip te krijgen op de kwaliteit en het functioneren van organisaties en hun bestuur. In de dagelijkse praktijk van onder meer beursgenoteerde ondernemingen of woningcorporaties is al dikwijls gebleken dat de wettelijk opgelegde transparantie geen garantie is voor goed bestuur.

Bij de toenemende complexiteit van het “besturen” blijken topsalarissen ook geen garantie voor kwaliteit te zijn, lagere salarissen zijn dat uiteraard evenmin.

Organisaties komen meestal niet in de problemen door het ontbreken van transparantie maar door een gebrek aan integriteit van het topmanagement.
Het naar eer en geweten handelen, is van onschatbare waarde. Denk alleen al aan het behoud van een goede naam en het ontbreken van reparatiekosten van malversaties!

Transparantie lijkt helaas uit te monden in symboolpolitiek. Maes & Lunau is van mening dat juist integriteit een voorwaarde is voor goed bestuur en dat impliceert dat de hoogte van het salaris secundair is. Laat de arbeidsmarkt daar maar zijn werk doen.


Mattijs Kropholler
Managing Partner
Maes & Lunau Executive Search
Amsteldijk 194
1079 LK  Amsterdam
www.maeslunau.com

Member of Penrhyn International with offices world wide

Archief